Digitrendit tuovat tehoa myös teleen

Vuosia on vierähtänyt niistä ajoista, kun telemarkkinoinnissa vain laitettiin luurit korville ja ladattiin Excel-lista soittojärjestelmään. Nyt puhutaan asiakaskokemuksesta ja koko asiakassuhteen kestävästä dialogista asiakkaan kanssa. Myös telemarkkinointi on osa hyvää asiakaskokemusta. Sillä tehdään parhaimmillaan loistavaa tulosta, kun kaikki palaset ovat oikein ja kohdillaan. Yhdistämällä erilaisia digi henkilökohtaisen kontaktin ympärille, voidaan voittaa paljon.

Monessa tutkimuksessa ja blogissa on laitettu järjestykseen vuoden 2017 digi-ilmiöitä, ennustettu ja veikattu tulevaa. Huipulla mm. Smart Insightin tutkimuksen mukaan ovat tukevasti niin Big Data kuin sisältömarkkinointi – sisältömarkkinointi vain aavistuksen Big Datan edellä. Kolmantena keikkuu markkinoinnin automaatio, jonka perässä hivenen jäljessä hiihtävät mobiilimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi. Tässä jo aiemmilta vuosilta listoilla pysynyt tai kivunnut viiden kärki, joista itse asiassa jokainen sopii loistavasti yhteen myös telekanavan kanssa.

Laadukas sisältö jatkaa voittokulkuaan

 Content Marketing Instituten tutkimuksen mukaan laadukasta sisältöä tarvitaan edelleen ja yhä kiihtyvällä vauhdilla. Sisältömarkkinointi ei ole enää uusinta uutta vaan hiljalleen ihan perusjuttu lähes jokaisessa yrityksessä. Yli 50% markkinoijista laittaakin sisältömarkkinoinnin ykkösprioriteetikseen. Tämä toki aiheuttaa uuden ongelman – äänen kuulluksi saaminen on aiempaa vaikeampaa. Tärkeää onkin päästä yhteistyöhön mielipidevaikuttajien kanssa ja tavoittaa heidän avullaan asiakkaat paremmin. Hyvä sisältö on myös liidejä lämmitellessä olennaista. Kylmät soitot kannattaa nykypäivänä unohtaa. Hyvällä sisällöllä voi myös sitouttaa nykyisiä asiakkaita tai tehdä lisämyyntiä.

Data astuu lähemmäs arkea

Erilaista dataa kerätään ja halutaan eri lähteistä. Mutta mitä sillä tehdään ja mitkä ovat sen mahdollisuudet? Top 10 Big Data Trends for 2017 -raportin mukaan mahdollisuus kytkeytyä erilaisiin datalähteisiin ja lukea erilaisia datan muotoja nousee huomionarvoiseksi, kun yritykset miettivät vaihtoehtoja valitessaan dataa käsitteleviä ohjelmistoja. Datan määrä tuskin on enää monessakaan yrityksessä haaste – enemmän ongelmia aiheuttanee datalähteiden määrä ja alati muuttuva ympäristö. Tulevaisuudessa dataa ei yrityksessä hyödynnä vain johto vaan ne, jotka tekevät arjessa päätöksiä – juuri ne, jotka työskentelevät asiakasrjapinnassa. Data tulee kaikkien lähelle, perusliiketoimintaan. Hyvä data on ja taito hyödyntää sitä, ovat voittajan ominaisuuksia.

Markkinoinnin automaatio antaa avaimet iisimpään arkeen ja tehostaa liidien hankinnan

Markkinoinnin automaatio tarjoaa teknologiset mahdollisuudet kohdentaa viestejä ja mitata asiakaskäyttäytymistä jo ihan toisella tavalla kuin muutamia vuosi sitten. Markkinoijalle markkinoinnin automaatio antaa mahdollisuuden tuottaa simppelisti mitattavaa ja yksilöllistä markkinointia, joka taas tuottaa entistä myyntivalmiimpia liidejä ja minimoi kylmien soittojen määrän. Käyttäjien määrä tulee varmasti kasvamaan edelleen, sillä hinnat eivät enää huimaa pk-yritystenkään päätä. Huomionarvoista on se, että listan alkupäässä oleva sisältömarkkinointi on kunnossa. Sisältöä ilman sisälötä ei kaipaa kukaan.

Mobiilia käyttävät pian kaikki

Mobiilin käyttäjämäärä lisääntyy edelleen. Vuonna 2015 mobiililiikenne ylitti desktop-liikenteen tusinan verrassa maita. Jokaisen yrityksen onkin huomioitava markkinoinnissaan mobiilin mahdollisuudet. Edes Google ei pian löydä yritystä, jonka sivut eivät toimi mobiilissa.

Sosiaalisesta myynnistä osa strategiaa

Sosiaalinen myynti tulee edelleen muokkaamaan yritysten some-markkinointia. Se ei ole enää vain vaihtoehto vaan yhä useamman yrityksen strategia, jonka avulla kehitetään palveluita ja hankitaan niin työntekijät kuin asiakkaat. Kaikki eivät suinkaan vielä ole somessa, mutta pian siellä ovat ne perinteisimmätkin toimialat. Suuret massat ovat heränneet.

Keskustelen mielelläni lisää siitä, miten digin avulla saadaan tehoa telemarkkinointiin. Tsekataan yhdessä, että miten voisit parantaa dialogia asiakkaan kanssa.