Meillä oli vajaa kaksi viikkoa sitten kiva kaksituntinen, kun Mikko ja Fädi avasivat videolla Gainerin digiTele –palveluita. Kun tulin alalle, kohderyhmänä ”pystymetsä” oli vielä monessa projektissa varteenotettava vaihtoehto ja asiakas jätettiin usein oman onnensa nojaan heti kaupan jälkeen. Paljon on muuttunut vuosien varrella ja pystymetsä on kuollut jo kuopattu jo vuosia sitten. Katso, miten Gainerilla etsitään juuri ne oikeat asiakkaat ja pidetään niin liideistä kuin asiakkaistakin hyvää huolta.

digiTele-palvelumme tukee tehokasta ja älykästä telemarkkinointia. Ensimmäinen kontakti asiakkaaseen syntyy jo ennen ensimmäistä puhelinkontaktia. Asiakaskokemuksen varmentamiseksi koko asiakassuhteen jatkuva dialogi ja kumuloituva asiakastieto ovat ensisijaisessa asemassa. Siten saamme enemmän ja entistä sitoutuneempia asiakkaita, mutta entistä pienemmillä kustannuksilla. Palvelut kattavat koko asiakkaan elinkaaren suunnittelusta asiakassuhteen syventämiseen.