Ihmiseen, on hän sitten kuluttaja tai b2b-päättäjä, kohdistetut vaikuttamiskeinot ovat hyvin samankaltaisia. Markkinoija pyrkii nykyään vaikuttamaan ja samaan aikaan myyntiä useiden keinojen ja kanavien kautta. Paljon puhutaan omista kanavista, ansaitusta mediasta ja ostetuista vaikuttamiskeinoista. Kaikilla on toki roolinsa kun tavoittelemme huomiota ja toivomme saavamme aikaan suunniteltua vaikutusta kohderyhmäämme. Kuitenkin entistä harvemmin kukaan markkinoija myöntää, että ostettu palvelu, myyntikanava tai media on se tärkein ja toimivin. Tähän on tietenkin syynsä. Usein otetaan mallia ja lainataan sanoja toimialojemme markkinajohtajilta ja lopputuloksena on se että kaikki toimijat puhuvat yhtä ja samaa asiaa yhtenä ainoana totuutena.

Pelkkä sisällöllinen vaikuttaminen tai mediassa tapahtuva mainonta ei riitä, tarvitaan henkilökohtaista kontaktia, ihmiseltä ihmiselle.

Kun yritysmyynnissä mitataan asiakkaiden tyytyväisyyttä yhteistyöhön kumppaneidensa kanssa, yleisin syy tyytymättömyyden tunteeseen on aktiivisuuden puute. Pelkkä sisällöllinen vaikuttaminen tai mediassa tapahtuva mainonta ei riitä, tarvitaan henkilökohtaista kontaktia, ihmiseltä ihmiselle.

Tiedän, että yhdistämällä useimpia asiakkuusmarkkinoinnin keinoja, saavutetaan paras lopputulos ja jatkuvuutta esimerkiksi tavoitellulle myynnille ja myyntituloksille. Otetaan mukaan olemassa olevaa relevanttia asiakastietoa, kuunnellaan ja tunnustellaan ja vaikutetaan sisältömarkkinoinnin keinoin ja kerätään tietoa siitä, mitä asiakas haluaa. Mitataan toimenpiteidemme vaikutusta ja kun vastaanottaja odottaa yhteydenottoa ihminen ihmiselle, tehdään se. Se on tehokkain ja tuloksellisin vaikuttamiskeino ja toimii sekä kuluttajaan että btb-päättäjään. Digitaalisessa maailmassa jopa paremmin kuin ennen.

Me tiedämme sen Gainerilla ja niin tietävät asiakkaammekin!