Asiakkuusmarkkinointiliitto (ASML) lanseerasi tänä keväänä Reilu Työnantaja -merkin ja samaan aikaan Gainer sijoittui vuotuisessa Great Place to Work -tutkimuksessa kymmenen parhaan yrityksen joukkoon. Olen todella iloinen, että saimme tunnustusta omasta pitkäjänteisestä työstämme hyvän ja toimivan työyhteisön eteen ja pääsimme vaikuttamaan myös siihen, että Reilu Työnantaja -merkki saatiin puserrettua ulos ASML:stä perusteellisten pohdintojen jälkeen.

Molemmat asiat ovat tärkeitä Gainerille. Omana missionamme on parantaa telemarkkinointialan mainetta nykyisestään. Kun oma toimintamme on kunnossa, se vaikuttaa tuleviin työntekijöihimme ja asiakkaisiimme. Koen, että telemarkkinoinnin ongelmana on alan huono maine, josta on päästävä eroon todellisten tekojen kautta. Alamme yhtenä kehittymisen esteenä ja haasteena ovat olleet huonot kokemukset palveluyrityksistä niin työnantajina kuin palveluiden tarjoajinakin. Keskeistä on, että työntekijää kohdellaan reilusti. Koska kysymyksessä on työsuhde, tulee työsuhteeseen liittyvien asioiden olla järjestetty työsuhteeseen liittyvien asetusten mukaisesti. Silloin pelisäännöt ovat sekä työnantajan että työntekijän puolelta läpinäkyvät. Itse sovellamme oman alamme työehtosopimusta.

Kokemukseni mukaan johtamisessa ja bisneselämässä on paljon tilanteita, joissa myynti ei suju tai talousluvut näyttävät huonoilta. Aikapaineet ovat usein kovat. Silti pitää huomioida, että työtä tekevät ihmiset. Kaikki haluavat tehdyn työn huomioimista ja kaikki meistä haluavat saada omista onnistumisistaan palautetta. Kiitos ei koe inflaatiota. Tähän olemme kiinnittäneet huomiota myös Gainerilla, ja mielestäni onnistuneetkin hyvin. Porukkamme antaa parhaansa yhteisen tavoitteen eteen. Kukaan meistä ei synnytä toimivaa ja hyvää työyhteisöä yksin. Ei ainakaan yksin johto, vaan työssä ovat aina kaikki työntekijät mukana.

Kun kysyy ihmisiltämme mitä he arvostavat eniten, kertovat he arvostavansa ennen kaikkea hyvää yhteishenkeä, tasa-arvoa ja joustavuutta. Kannustavaa sisältöä ja merkitystä saadaan useissa projekteissa aina myynnistä ja varainhankinnasta asiantuntijahaastatteluihin. Lisäbonuksena ovat uuden oppinen, kannustava ja tavoitteellinen ilmapiiri ja hyvät ja reilut kollegat.

Hyvä työpaikka ja reilu ilmapiiri syntyvät vain ja ainoastaan kolmen osapuolen yhteisestä arvostuksesta toisiaan kohtaan. Ne osapuolet ovat telemarkkinoinnissa työntekijä, asiakas ja palveluntarjoaja. Me Gainerilla uskommekin, että hyvä yhteistyö osapuolten kesken varmistaa, että voimme jatkossakin tarjota alan parhaat ihmiset ja palvelut asiakkaille ja yhden Suomen parhaista työpaikoista työntekijöille.

reilu-web-header-300x56gptw_Finland_SuomenParhaatTyo݈paikat_2016