Digitelepalveluilla tuetussa telemarkkinoinnissa ei asiakasdialogi pääty kaupan solmimiseen vaan asiakassuhdetta vahvistetaan kaupan jälkeen erilaisin follow-up -toimenpitein. Näillä toimenpiteillä pyritään sitouttamaan asiakas tiiviisti asiakassuhteeseen, ja luomaan edellytykset kestävälle asiakasdialogille.

Yksisuuntaisen yhteydenpidon sijasta tavoitteena on koko asiakassuhteen kestävä dialogi, jossa molemmat osapuolet ovat yhtäläisesti merkityksellisiä. On tärkeää ymmärtää asiakkaan ostopolku, ja se, missä vaiheessa prosessia on oikea hetki vaikuttaa, milloin on aika myydä ja milloin kiittää.

Gainerilla olemme yhdistäneet digitaalisia palveluita telemarkkinointikampanjoihin jo pitkään. Olemme oppineet, kehittyneet ja kehittäneet ja halusimme jakaa oppimme myös sinun kanssasi. Keräsimme oppaaseen Rakkaudesta digiteleen – ja miten kasvatat sillä myyntiäsi? (Osa 2) muistilistan ja vinkit niistä asioista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota kaupan solmimisen jälkeen.

digitele

Opas käsittelee siis tätä vaihetta digiteleputkestamme.